2-a Kunsido de Ĝenerala asembleo (2020-2)

La 2-a Kunsido de Ĝenerala asembleo estos virtuala por ebligi partoprenon de la tuta mondo. Programo Tagordo: Oficiala malfermo Akcepto de novaj membroj Elekto de protokolanto Fikso de la tagordo Listigo de partoprenantoj Konfirmo de elektoj de Estraro kaj Revizia komisiono dum la 1-a Kunsido de Ĝenerala asembleo je la 16-a de Majo 2020 Financa...

1a Ĝenerala asembleo (2020-1)

La Ĝenerala asembleo estos virtuala por ebligi partoprenon de la tuta mondo. Programo konsistos, krom aliaj, de: elekto de nova Estraro elekto de nova Revizia komisiono revizio de la Statuto aprobo de la Jarraporto kaj Financa raporto aprobo de la Jarplano kaj Propono de la jara buĝeto Kiel partopreni membriĝu sendu mesaĝon al vikimedio.esperanto(ĉe)gmail.com sekvu la...

Scroll to top